Yozeal нови енергийни технологии Ко, ООД
Начало > Изложба > Съдържание
Класификация на слънчевия бойлер
- Sep 21, 2017 -

Класификация на слънчевия бойлер


Слънчевият бойлер е използването на слънчева светлина, съдържаща се в енергията на водното отоплително оборудване, е един вид технология за възобновяема енергия. Може да се раздели на активен и пасивен тип, пасивният тип обикновено съдържа резервоара и колектора, активният тип включва циркулацията на водата на помпата и контролира температурната функция. Мивка и колектор могат да бъдат интегрирани в една, може да се отделят. В съществуващото оборудване за възобновяема енергия ефективността на преобразуване на енергията е най-ефективна и по-трайна.

Колекторът може да бъде разделен на плосък тип, тип вакуумна тръба, зададен вид светлина, изберете абсорбиращия филм или изберете отразяващия филм и няколко.