Yozeal нови енергийни технологии Ко, ООД
Начало > Изложба > Съдържание
Слънчеви хладилник приложение
- Jan 20, 2017 -

Традиционните хладилници използват енергия интензивно, непреки замърсяването на околната среда се влошава. От сегашната ситуация на енергийните доставки и опазването на околната среда в Китай търсенето хладилници ще бъдат тенденциите на развитието и използването на чиста енергия. В допълнение Китай има много и номадите в отдалечени райони е все още не са интегрирани в електроснабдителната мрежа, там е не състоянието използване на хладилника запази храни, който също така предоставя потенциален пазар за развитие на слънчево захранва хладилници.

Със система за слънчево захранва хладилник дизайн изисква разработването на нови материали и технологии, в подкрепа на политиката на правителството на спестяване на енергия и опазване на околната среда и домакински уреди в провинцията проучване и прилагане на слънчева енергия в хладилни ще направи голяма част от развитието.