Yozeal нови енергийни технологии Ко, ООД
Начало > Изложба > Съдържание
Слънчево фотоволтаично производство на енергия
- Sep 07, 2017 -

Слънчево фотоволтаично производство на енергия


Solar photovoltaic power generation

Слънчевото фотоволтаично производство на електроенергия се отнася до метода за производство на електроенергия, който не се нуждае от директно преобразуване на светлинната енергия в електричество чрез термичен процес. Тя включва фотоволтаична електроенергия, фотохимично производство на електроенергия, фотоелектрическа индукция и фотоволтаична електроенергия. Фотоволтаичното производство на електроенергия е използването на слънчеви полупроводникови електронни устройства за ефективно поглъщане на слънчевата радиационна енергия и за превръщането й в директен режим на производство на електроенергия. При фотохимичното производство на електроенергия в електрохимичните фотоволтаични клетки, фотоклетките и фотокаталитичните батерии в момента е практическото приложение на фотоволтаични клетки. [1]

Фотоволтаичната система за производство на електроенергия се състои главно от слънчеви клетки, батерии, контролери и инвертори, в които слънчевите клетки са ключова част от фотоволтаичната електроенергийна система, качеството и цената на слънчевите панели ще определят пряко качеството и цената на целия система. Слънчевите клетки се разделят основно на два вида кристални силициеви клетки и тънкослойни батерии, първият включва монокристални силициеви клетки, полисилициеви батерии две, които включват предимно аморфни силициеви слънчеви клетки, слънчеви клетки от меден индийски галий селен и кадмиеви телуридни слънчеви клетки.

Ефективност на фотоелектричното преобразуване на монокристалните силициеви соларни клетки от около 15% до 23% при ефективността на фотоелектричното преобразуване на слънчевата клетка от най-високата, но с високите производствени разходи. Животът на монокристалните силициеви слънчеви клетки обикновено е до 15 години, до 25 години. Ефективността на фотоелектричната конверсия на поликристалния силициев сулфат от 14% до 16%, производствените разходи са по-ниски от монокристалните силициеви слънчеви клетки, така че получават много развитие, но животът на полисилициевите слънчеви клетки, отколкото монокристалните силициеви слънчеви клетки, е по-кратък.

Тънките филмови слънчеви клетки са силиций, кадмиев сулфид, галиев арсенид и друг тънък филм като основен материал на слънчевите клетки. Тънкослойните слънчеви клетки могат да бъдат направени от леки базови материали с ниска цена (като стъкло, пластмаса, керамика и др.), За да се постигне дебелина на слоя, по-малка от 1 микрон, лесен за транспортиране и монтаж. Въпреки това, филмите, депозирани върху хетерогенния субстрат, ще причинят някои дефекти, така че съществуващият кадмиев телурид и медният индийски галий селен соларен клетъчен мащаб процент на ефективност на производството само 12% до 14% и неговата теоретична граница до 29%. Ако производственият процес може да намали дефектите на кадмиевия телурид, той ще увеличи живота на батерията и ще подобри ефективността на конверсията. Това изисква изследване на причините за дефектите и как да се намалят дефектите и да се контролира качеството. Интерфейсът на слънчевите клетки също е много критичен, изисква много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.