Yozeal нови енергийни технологии Ко, ООД
Начало > Изложба > Съдържание
Слънчевия воден нагревател предимства
- Jan 20, 2017 -

1, спестяване на енергия
Разходи на семейния живот са част от вода и електричество, но практически Хелиоводонагреватели може да спаси електроенергия и газ цена повече от 90 %, много икономично. От социалния смисъл тя намалява развитието на други възобновяеми енергийни източници, има положителен ефект.

2, опазване на околната среда
Всеки изчислена в неговите основни вътрешни слънчевия воден нагревател 15, ще намали въглероден диоксид, въглероден оксид, прах, серен диоксид, азотни-водородни съединения поради емисии от въглища емисии в атмосферата и разбира се, тя съдържа е не малък брой, но на стотици тона на замърсяване, замърсяването на околната среда имат достъп до определени бавно.

3, сигурност
Отравяне и електрошок опасност не съществува използване на слънчева енергия, безопасни и надеждни. Ако използвате газ, бойлер или електрически нагреватели за вода, токсичност или риск от токов удар може да се случи, и увеличаване на броя на потребителите, е също във възход в броя на лицата, ранени или убити.