Yozeal нови енергийни технологии Ко, ООД
Начало > Изложба > Съдържание
Принципът на слънчевия воден нагревател
- Jan 20, 2017 -

Слънчевия воден нагревател слънчева енергия превръща в топлина, загряване на водата от ниска температура до висока температура, за да отговарят на хора в живота, в производството на топла вода употреба, структурата е разделен на вакуумна тръба слънчевия воден нагревател слънчевия воден нагревател мир панел слънчеви бойлери, Вакуумно-тръбните слънчеви бойлери и заемат вътрешен пазарен дял от 95 %.

Вакуумно-тръбните слънчеви бойлери е колектора, резервоари за съхранение и поддръжка, както и други свързани с тях аксесоари, зависи главно от колектор за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна енергия, то тръба с помощта на принципа на топла вода студена вода да плаваш мивки, циркулация на водата и имате гореща вода.