Yozeal нови енергийни технологии Ко, ООД
Начало > Новини > Съдържание
Пазарът на глобални фотоволтаични системи да расте с CAGR от 18,7% до 2022 г.
- Mar 28, 2017 -

Research and Markets публикува нов доклад, който предвижда глобалният пазар на фотоволтаични системи да расте с CAGR от 18,7% през 2016-2022.

Съгласно "Прозрачност на пазара на глобални фотоволтаични системи, анализ на възможностите, пазарни дялове и прогноза 2017-2023", ключовите двигатели на пазара са бързо нарастващото потребление на електроенергия в световен мащаб, все по-голямото приемане и използване в различни сектори, политики.

Глобалният фотоволтаичен пазар ще достигне до USD350 млрд. До 2022 г.

Пазарът има много възможности за бъдещето, като например повишаването на цените на изкопаемите горива и непрекъснатото намаляване на разходите за фотоволтаични системи. Изследванията и пазарите изчисляват, че световният фотоволтаичен пазар ще достигне до USD350 млрд. До 2022 г. Бързото нарастване на потреблението на електроенергия е основният двигател на глобалния пазар на фотоволтаични системи.

Според Световната банка годишното потребление на електричество на глава от населението е приблизително 3200 kWh. Китай е най-големият потребител на енергия в световен мащаб.

Китай е най-големият производител на слънчева енергия, следвана от Германия

Азиатско-тихоокеанския регион е най-бързо развиващият се регион на глобалния пазар на фотоволтаични системи. През 2015 г. Китай е бил най-големият производител на слънчева енергия, като приблизително 22,5% от световната слънчева енергия е произведена. Германия е вторият по големина производител на слънчева енергия с дял от 20,6%, следвана от Япония, САЩ, Италия, Великобритания и Франция.

Докладът идентифицира ключови компании от глобалния пазар на фотоволтаични системи като Trina Solar, Canadian Solar, BP Solar, Bosch Solar, Sharp, Yingli Green, United Solar Ovonic и First Solar.

Основните стратегии, следвани от фирмите, са сливания или придобивания, съвместна работа с правителства и съвместни предприятия с други компании.