Yozeal нови енергийни технологии Ко, ООД
Начало > Новини > Съдържание
Колко енергия осигурява слънчев колектор?
- Feb 22, 2017 -


Ефективността на слънчевия колектор се определя като коефициент на използваема топлинна енергия спрямо получената слънчева енергия. Освен топлинните загуби има и оптични загуби. Коефициентът на преобразуване или оптичната ефективност h0 показва процента на слънчевите лъчи, проникващи в прозрачния капак на колектора (трансмисията), и процента, който се абсорбира. По същество това е продукт на скоростта на предаване на покритието и скоростта на абсорбция на абсорбера.

Специфичните разходи на колекционерите също са важни. Колекторите с евакуирани тръби са значително по-скъпи (от 511,29 - 1278,23 евро / м² колекторна повърхност), отколкото плоските колектори (153,34 до 613,55 евро / м²) или дори пластмасовите абсорбери (25,60 до 102 , 26 евро / м²). Добрият колектор обаче не гарантира добра Слънчева система. По-скоро всички компоненти трябва да бъдат с високо качество и с подобен капацитет и здравина.